Namazın Esrarı…

May 29, 2011 by

Namazın bir şekli bir de ruhu vardır ki, her bir şartını rüknünü yerine getirmekle ruhuna erilir. Meselâ namazın...

read more